Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chính phủ điện tử

23-07-2019 16:42

Sáng 23/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Tại điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành, thị tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia Chính phủ điện tử, việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt đã có chuyển biến trong nhận thức về Chính phủ điện tử và quá trình triển khai hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Cụ thể: Từng bước hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ về xây dựng Chính phủ điện tử; cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin dần được tháo gỡ; các hệ thống thông tin quan trọng được nghiên cứu, xây dựng khẩn trương. Đến nay, đã vận hành được một số hệ thống có ý nghĩa trong triển khai Chính phủ điện tử như: Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, các nội dung lớn của Cổng dịch vụ công quốc gia cũng đang được thực hiện; công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đã có cải thiện tích cực. Theo công bố chưa chính thức cuối tháng 3-2019 của Liên minh viễn thông Quốc tế, năm 2018, Việt Nam xếp hạng thứ 50/193 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá về chỉ số an toàn, an ninh thông tin (tăng 50 bậc so với năm 2017).

Đối với tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2019, UBND tỉnh sẽ ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 trên cơ sở kế thừa và phát huy phiên bản 1.0. Hiện nay, tỉnh đang xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu, đến tháng 11/2019 sẽ được đưa vào vận hành, thử nghiệm. Việc triển khai các dự án thuê dịch vụ CNTT sẽ tạo điều kiện cho các sở, ngành, địa phương và 180 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có Trang thông tin điện tử, kết nối mạng truyền số liệu và hệ thống giao ban điện tử trực tuyến theo mô hình 3 cấp. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã triển khai tới 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 104 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thực hiện kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia theo mô hình 4 cấp. Đồng thời tích hợp chữ ký số để sẵn sàng sử dụng trao đổi văn bản điện tử có giá trị pháp lý như văn bản giấy. Đặc biệt, trong năm 2019 hệ thống thông tin một cửa điện tử sẽ được triển khai đến tất cả các sở, ngành, địa phương, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tầm nhìn trong xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Việc xây dựng Chính phủ điện tử là giải quyết 4 mối quan hệ, gồm 2 quan hệ với bên ngoài (Chính phủ với người dân, Chính phủ với doanh nghiệp) và 2 quan hệ nội bộ (giữa các cơ quan Chính phủ với nhau, giữa Chính phủ với cán bộ công chức). Mục tiêu của Chính phủ điện tử là cung cấp thông tin và dịch vụ công dựa trên nền tảng số tới mọi người, mọi lúc, mọi nơi; tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng; tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định của Chính phủ. Về nguyên tắc, phải bảo đảm liên thông, không trùng lắp, có thể mở rộng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Các dự án triển khai phải đặt dưới sự bảo đảm về an ninh, an toàn mạng của một đơn vị có thẩm quyền, có trách nhiệm. Về phương châm thực hiện Chính phủ điện tử, phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu và phải bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Về cách tiếp cận, cách làm Chính phủ điện tử, Thủ tướng lưu ý sử dụng hình thức đối tác công tư một cách chặt chẽ.

Thủ tướng giao Bộ TT&TT chủ trì đề xuất các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử và phương án đầu tư hay thuê dịch vụ, trình Thủ tướng phê duyệt. Cần chú ý việc thiết kế lại các quy trình cung cấp dịch vụ công để phù hợp, đưa lên trực tuyến. Ưu tiên làm trước các dịch vụ công thiết yếu với người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng, sớm đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, dự kiến trong tháng 11/2019. Bộ TT&TT chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Ủy ban hằng năm đánh giá các rủi ro và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện Chính phủ điện tử.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Kim Oanh