Truy cập nội dung luôn

Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

30-07-2019 16:18

 

Sáng 30/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (HNGĐ) năm 2014. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Tại điểm cầu Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Theo báo cáo, cơ bản những chính sách lớn của Luật về các quyền nhân thân, tài sản trong quan hệ HNGĐ đã được thể chế hóa tương đối đầy đủ. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong công nhận, bảo vệ quyền về HNGĐ của người dân đã hiệu quả hơn, đồng bộ, thống nhất với pháp luật về hộ tịch, tố tụng và pháp luật khác có liên quan.

Tuy nhiên, một số nội dung của Luật vẫn còn thiếu tính khả thi như trong áp dụng tập quán, trong hoàn thiện cơ chế đồng bộ, thống nhất, minh bạch trong đăng ký tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng và giao dịch liên quan… Một số quy định có tính tiến bộ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhưng do còn chịu ảnh hưởng bởi yếu tố tập quán, văn hóa truyền thống nên còn có nhận thức khác nhau trong triển khai thi hành như mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, chế độ tài sản theo thỏa thuận, thanh toán tài sản dựa trên cơ sở lỗi khi ly hôn...

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức tín dụng trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Tiếp tục quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức về Luật HNGĐ, đảm bảo các cơ quan từ Trung ương đến địa phương thống nhất cách hiểu, từ đó áp dụng thống nhất trong thực hiện; cần tiếp tục xem xét nội dung các chính sách, quy định đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật HNGĐ với các văn bản pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực kinh tế - xã hội cụ thể, góp phần đảm bảo tính khả thi của các quy định trong đời sống kinh tế - xã hội; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan điều chỉnh các quan hệ HNGĐ trong từng lĩnh vực cụ thể, không chỉ góp phần khắc phục những khiếm khuyết của Luật HNGĐ mà còn bảo đảm sự phù hợp với các đặc thù của từng quan hệ pháp luật chuyên ngành, tính linh hoạt, khả năng thích nghi với sự thay đổi, phát triển của kinh tế - xã hội, đặc biệt là những phong tục tập quán tốt đẹp của các địa phương..

Thứ trưởng cũng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu kịp thời ban hành những văn bản hướng dẫn áp dụng hoặc công bố án lệ đã được thống nhất xem xét, áp dụng trong ngành Toà án; các ban, bộ, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp hơn nữa nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi các quy định của Luật, để giúp những quy định của Luật phát huy hiệu quả trong thực tế.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Trần Huyền