Truy cập nội dung luôn

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giam sát tại xã Phú Đình

17-04-2019 09:17

Thực hiện chương trình giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thực hiện Đề án Phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề, Thương Mại – Dịch vụ phục vụ du lịch giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 16/4, Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Lương Văn Ngân – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại xã Phú Đình. Cùng đi có đồng chí Đàm Tiến Niên Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức huyện ủy, trưởng ban kinh tế - xã hội  Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Chu Thị Thúy Hà trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, các phòng ban liên quan.     

Toàn cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Phú Đình về thực hiện Đề án Phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề, Thương Mại – Dịch vụ phục vụ du lịch giai đoạn 2016 – 2020. Đến nay xã đã xây dựng được 5 làng nghề chè đạt tiêu chuẩn chè Việt GAP, bê tông hóa đường giao thông nông thôn được gần 10km, xây dựng 7 cơ sở sản xuất gỗ mộc gia dụng, có 7 cơ sở sản xuất, gia công cơ khí, mở 19 lớp tập huấn, đào tạo nghề gần 1 nghìn người tham gia. Năm 2018 xã xây dựng 1 chợ thương mại đạt chuẩn nông thôn mới với diện tích gần 6 nghìn m2, có 5 cơ sở dịch vụ ăn uông. Với những kết quả đã đạt được là do cấp Uỷ chính quyền địa phương, sự vào cuộc của người dân góp phần vào thực hiện đề.
 Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân xã Phú Đình cần nêu cụ thể mục tiêu mà đề án đạt được và chưa đạt được, lý do? Đánh giá thẳng thắn hiệu quả của từng tiêu chí. Đánh giá rõ về khó khăn, thực trạng trong Phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề, Thương Mại – Dịch vụ phục vụ du lịch giai đoạn 2016 – 2020./. 

Thực hiện: Triệu Voi  (Trung tâm văn hóa – Thể thao và truyền thông)