Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thị trấn Chợ Chu kiện toàn các chức danh chính quyền sau Đại hội Đảng

27/09/2020

Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thị trấn Chợ Chu kiện toàn các chức danh chính quyền sau Đại hội Đảng