Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 476/PC-BCH 476/PC-BCH : Phân công lịch trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
2 36/BC-UBND 36/BC-UBND: v/v Kết quả thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn huyện Định hóa
3 2371/QĐ-UBND 2371/QĐ-UBND: v/v ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện định hóa
4 143/BC-UBND 143/BC-UBND: v/v kết quả kiện toàn BCĐ xây dựng NTM, huyện Định Hóa 05/06/20170
5 481/UBND-TCKH 481/UBND-TCKH: V/v Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và 3 năm 2018-2020 huyện Định Hóa 07/08/2017
6 215/BC-UBND 215/BC-UBND: v/v Đánh giá kết quả một năm hoạt động của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Định Hóa 27/07/2017
7 213/BC-UBND 213/BC-UBND: .v Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư của UBND huyện Định Hóa năm 2017 27/07/2017
8 214/BC-UBND 214/BC-UBND: v/v Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Định Hóa 27/07/2017
9 212/BC-UBND 212/BC-UBND: v/v Kết quả rà soát đánh giá tổ chức bộ máy và năng lực đội ngũ công chức ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn Định Hóa 27/07/2017
10 216/BC-UBND 216/BC-UBND: v/v Sơ kết 05 năm thực hiện NĐ 56/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp bảo đảm cho các cấp họi liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước giai đoạn 2012-2017 27/07/2017
11 211/BC-UBND 211/BC-UBND: v/v Kết quả thực hiện Chương trình Xây dựng NTM trong tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017 26/07/2017
12 210/BC-UBND 210/BC-UBND: v/v Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Đầu tư phát triển nguồn vốn NSSNN năm 2018 huyện Định Hóa 25/07/2017
13 207/BC-UBND 207/BC-UBND: v/v kết quả triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135, thời điểm 2015 và 2016 trên địa bàn huyện ĐH 25/07/2017
14 208/BC-UBND 208/BC-UBND: v/v kết quả kiểm tra công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Định Hóa 25/07/2017
15 209/BC-UBND 209/BC-UBND: v/v Kết quả thực hiện tiếu chí số 18 hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh 25/07/2017
16 206/BC-UBND 206/BC-UBND: V/v Tổng kết 05 năm phong trào đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2012-2017 phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017-2021 25/07/2017
17 205/BC-UBND 205/BC-UBND: v/v người đứng đầu cơ quan tiếp dân định kỳ, hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái "tự diễn biến" nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên 24/07/2017
18 204/BC-UBND 204/BC-UBND; v/v kết quả thực hiện QĐ 98/QĐ-UBND ngày 12/1/2017 của UBND tỉnh TN 21/07/2017
19 203/BC-UBND 203/BC-UBND: V.v chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 18/07/2017
20 200/BC-UBND 200/BC-UBND: v/v Đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Dự án trồng cây Quế trên địa bàn huyện Định Hóa 2015-2017 18/07/2017
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao