Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 36/BC-UBND 36/BC-UBND: v/v Kết quả thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn huyện Định hóa
2 153/KH-UBND 153/KH-UBND: v/v kiểm tra xác minh thiệt hại do mưa lũ gây ra trong tháng 7 năm 2017 trên địa bàn huyện Định Hóa
3 476/PC-BCH 476/PC-BCH : Phân công lịch trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
4 2371/QĐ-UBND 2371/QĐ-UBND: v/v ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện định hóa
5 143/BC-UBND 143/BC-UBND: v/v kết quả kiện toàn BCĐ xây dựng NTM, huyện Định Hóa 05/06/20170
6 1046/UBND-VP 1046/UBND-VP: v/v Phối hợp thực hiện Chương trình làm việc của Văn phòng Quỹ Toàn Cầu Hóa NTM 31/10/2017
7 1045/UBND-NV 1045/UBND-NV: v/v cử cán bộ tham gia đào tạo chương trình Thạc sỹ tại trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 31/10/2017
8 1044/UBND-KTHT 1044/UBND-KTHT: v/v Tham gia ý kiến dự thảo KH thực hiện chương trình phát triển thương mại tỉnh TN 31/10/2017
9 1038/UBND-NV 1038/UBND-NV: v/v Báo cáo tổng hợp hồ sơ phục vụ việc kiểm tra thực hiện KL 63/KL-TW . 64-KL-TW và NQ số 39-NQ-TW 31/10/2017
10 1037/UBND-VP 1037/UBND-VP: v/v Phối hợp tổ chức Liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ VII năm 2017 31/10/2017
11 1042/UBND-NN 1042/UBND-NN: v/v Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm và triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017 31/10/2017
12 1040/UBND-VP 1040/UBND-VP: V/v Bổ sung nội dung báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh 31/10/2017
13 1041/UBND-NN 1041/UBND-NN: V/v Xin ý kiến vào dự thảo báo cáo đối với xã Trung Hội, Phúc Chu hoàn thành xây dựng NTM năm 2017 31/10/2017
14 1036/UBND-LĐTBXH 1036/UBND-LĐTBXH: v/v Thông báo kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 31/10/2017
15 298/BC-UBND 298/BC-UBND: V/v Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 14/CTPH-BP-HLHPNVN giữa Bộ Tư pháp và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2013-2017 1 31/10/2017
16 1043/UBND-KTHT 1043/UBND-KTHT: v/v Xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc Lộ 3C đi qua địa phạn huyện Định Hóa 31/10/2017
17 1047/UBND-TP 1047/UBND-TP: v/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quy chế hoạt động của HĐ đánh giá tiếp cận pháp luật huyện 31/10/2017
18 1039/UBND-NN 1039/UBND-NN: v/v Phân công lịch trực phòng chống thiên tai và TKCN 31/10/2017
19 1031/UBND-DT 1031/UBND-DT: V/v Tham gia ý kiến vào Dự thảo kế hoạch thực hiện QĐ 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của TTCP 30/10/2017
20 1035/UBND-TCKH: 1035/UBND-TCKH: v/v Báo cáo số liệu hỗ trợ kinh phí đối với chức danh cộng tác viên dân số năm 2016 và năm 2017 30/10/2017
21 297/BC-UBND 297/BC-UBND: V/v Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 (dự ước) 30/10/2017
22 1030/UBND-NV 1030/UBND-NV: V/v Xin ý kiến chỉ đạo về xét tuyển lao động hợp đồng vào làm việc tại các trường MN trực thuộc UBND huyện Định Hóa 30/10/2017
23 1033/UBND-NV 1033/UBND-NV: V/v Báo cáo việc triển khai thực hiện Kết luận 17/KL/TW của Bộ chính trị về tinh giản biên chế 30/10/2017
24 1032/UBND-DT 1032/UBND-DT: v/v Nắm tình hình an ninh chính trị thiên tai trật tự xã hội huyện Định Hóa 30/10/2017
25 1026/UBND-TCKH 1026/UBND-TCKH: V/v Thanh lý tài sản phòng Nội Vụ 27/10/2017
26 1027/UBND-BCHQS 1027/UBND-BCHQS: v/v Chỉ đạo tham gia phục vụ diễn tập chiến đầu phòng thủ cấp xã năm 2017 27/10/2017
27 294/BC-UBND 294/BC-UBND: v/v Kết quả thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, kết quả thực hiện chương trình XD NTM và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017 trên địa bàn huyện Định Hóa 27/10/2017
28 295/BC-UBND 295/BC-UBND: V/v Dự ước tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017; dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 27/10/2017
29 296/BC-UBND 296/BC-UBND: V/V Nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu theo thông tư 67/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 27/10/2017
30 1025/UBND-NV 1025/UBND-NV: v/v Đánh giá cán bộ, công chức cấp xã và viên chức khuyến nông công tác tại các xã năm 2017 27/10/2017
31 1028/UBND-TP 1028/UBND-TP: V/v Báo cáo công tác kiểm soát TTHC năm 2017 27/10/2017
32 292/BC-UBND 292/BC-UBND: v/v Báo cáo Tuần về công tác CCHC 27/10/2017
33 293/BC-UBND 293/BC-UBND: v/v công tác CCHC tháng 10/2017 27/10/2017
34 291/BC-UBND 291/BC-UBND: V/v Kết quả thực hiện NĐ 119/2004/NĐ-CP về công tác quốc phòng của UBND huyện Định Hóa 26/10/2017
35 1023/UBND-VP 1023/UBND-VP: v/v Tăng cường thực hiện NĐ 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo và pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH 12 về quản lý sử dung VK VLN - CCHT dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 26/10/2017
36 1022/UBND-NV 1022/UBND-NV: v/v Đề nghị thẩm định và ra quyết định xét chuyển công chức cấp xã thành công chức thuộc UBND huyện Định Hóa 25/10/2017
37 1020/UBND-VP 1020/UBND-VP: v/v Xây dựng báo cáo kiểm soát TTHC năm 2017 25/10/2017
38 1019/UBND-TNMT 1019/UBND-TNMT: v/v Xây dựng phương án thu gom vận chuyển xử lý rác thải 25/10/2017
39 1021/UBND-NV 1021/UBND-NV: v/v Vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Định Hóa 25/10/2017
40 1018/UBND-NV 1018/UBND-NV: v/v Góp ý dự thảo nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn trong trường MN 25/10/2017
41 1012/UBND-KTHT 1012/UBND-KTHT: V/v Xây dựng kế hoạch công nhận làng nghề năm 2018 24/10/2017
42 1009/UBND-NN 1009/UBND-NN: V/v Đăng ký xã đạt chuẩn NTM năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện 19 tiêu chí: cơ cấu, nguồn vốn đầu tư thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn đối với xã đăng ký về đích năm 2018 24/10/2017
43 1013/UBND-KTHT 1013/UBND-KTHT: v/v Đăng ký ngày đón nhận bằng công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống 2017 24/10/2017
44 1014/UBND-KTHT 1014/UBND-KTHT: V/v Thống kê danh sách học sinh nghèo là con gia đình nạn nhân tai nạn giao thông 24/10/2017
45 1016/UBND-BQLRATK 1016/UBND-BQLRATK: v/v Khai thác rừng trồng do người dân tự bỏ vốn ra trồng thuộc quy hoạch rừng đặc dụng 24/10/2017
46 1015/UBND-LĐTBXH 1015/UBND-LĐTBXH: V/v kiểm tra nhận thức về quốc phòng và an ninh năm 2017 24/10/2017
47 1011/UBND-NN 1011/UBND-NN: V/v Giới thiệu điển hình trong phong trào thi đua TN chung sức xây dựng NTM 24/10/2017
48 1008/UBND-VP 1008/UBND-VP: V/v Thăm đồng ước tính năng suất, sản lượng vụ mùa năm 2017 24/10/2017
49 288/BC-UBND 288/BC-UBND: v/v Kết quả thực hiện 19 tiêu chí NTM; danh mục cơ cấu vốn đầu tư đối với những tiêu chí chưa đạt chuẩn của xã Kim Phượng huyện Định Hóa 24/10/2017
50 289/BC-UBND 289/BC-UBND: V/v Thực hiện xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Định Hóa 24/10/2017
51 290/BC-UBND 290/BC-UBND: v/v đánh giá hiện trạng phòng, tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn huyện Định Hóa 24/10/2017
52 1017/UBND-TNMT 1017/UBND-TNMT: v/v Chuyển đơn của công dân 24/10/2017
53 1010/UBND-NN 1010/UBND-NN: V/v Đôn đốc xây dựng đề án NTM giai đoạn 2017-2020 24/10/2017
54 1005/UBND-KTHT 1005/UBND-KTHT: V/v Đề nghị sửa chữa các tuyến đường sử dụng làm đường công vụ tại xã Tân Dương phục vụ thi công xây dựng đường HCM đoạn Chợ Mới - Chợ Chu tỉnh TN 23/10/2017
55 1006/UBND-VP 1006/UBND-VP: V/v Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2017 và phương hướng công tác đối ngoại năm 2018 23/10/2017
56 1004/UBND-NV 1004/UBND-NV:v/v Nghỉ phép đối với đồng chí Ma Đình Thiềm 23/10/2017
57 1001/UBND-VHTT 1001/UBND-VHTT: v/v Tham gia hội thi XD GĐ hạnh phúc tỉnh TN năm 2017 23/10/2017
58 1007/UBND-VHTT 1007/UBND-VHTT: V/v Đề nghị bổ sung danh mục lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích năm 2017 23/10/2017
59 1002/UBND-VHTT 1002/UBND-VHTT: v/v không tham gia Tuần Đại đoàn két dân tộc DSVH VN 23/10/2017
60 287/BC-UBND 287/BC-UBND: v/v Rà soát tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ liên quan đến phát triển, quản lý chợ và hoạt động kinh doanh chợ trên địa bàn huyện Định Hóa 23/10/2017
61 1003/UBND-LĐTBXH 1003/UBND-LĐTBXH: V/v Báo cáo số liệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện 23/10/2017
62 998/UBND-TCKH 998/UBND-TCKH: V/v giao nhiệm vụ cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Định Hóa 20/10/2017
63 997/UBND-VP 997/UBND-VP: v/v Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2017 và đăng ký danh mục đề án năm 2018 20/10/2017
64 999/UBND-VP 999/UBND-VP: V/v Tham mưu, đề xuất các nội dung trình kỳ họp thứ 05- HĐND huyện 20/10/2017
65 283/BC-UBND 283/BC-UBND: v/v Kết quả thực hiện đầu tư và công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình Đường Sơn phú - Phú Đình huyện Định Hóa tỉnh TN 20/10/2017
66 284/BC-UBND 284/BC-UBND: v/v Báo cáo tuần về CCHC 20/10/2017
67 1000/UBND-DT 1000/UBND-DT: v/v Cử học viên tham gia lớp tập huấn Chương trình 135 năm 2017 tại Tỉnh 20/10/2017
68 285/BC-UBND 285/BC-UBND: v/v Kết quả chương trình MTQG XD NTM 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 20/10/2017
69 996/UBND-VP 996/UBND-VP: v/v Thực hiện bổ sung mã số BHXH tong qua mẫu KT1 - TS phục vụ in thẻ BHYT 19/10/2017
70 993/UBND-NN 993/UBND-NN: Vv/ Tham gia góp ý dự thảo NĐ quy định chi tiết thi hành Luật Thủy lợi 19/10/2017
71 994/UBND-LĐTBXH 994/UBND-LĐTBXH: v/v Đề nghị xây tặng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách người có công trên địa bàn huyện Định Hóa 19/10/2017
72 995/UBND-TNMT 995/UBND-TNMT: v/v Thực hiện công trình thu gom, vận chuyển xử lý rác thải 19/10/2017
73 281/BC-UBND 281/BC-UBND: V/v Tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn huyện Định Hóa 19/10/2017
74 992/UBND-KTHT 992/UBND-KTHT: V/v Đăng ký tham dự tập huấn nâng cao năng lực quản lý ATGT 19/10/2017
75 282/BC-UBND 282/BC-UBND: v/v Tình hình thực hiện công tác miễn thủy lợi phí năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018 19/10/2017
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao