Truy cập nội dung luôn

Định Hóa 1.259 hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn

25-06-2018 08:22

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng CSXH huyện Định Hóa đã giải ngân số vốn 43,7 tỷ đồng cho 1.259 khách hàng là hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, đối tượng hộ nghèo 13,9 tỷ đồng, với 348 lượt hộ vay; hộ cận nghèo 12,2 tỷ đồng, với 304 hộ vay; hộ thoát nghèo trong vòng 3 năm 2,6 tỷ đồng, với 247 hộ vay; nước sạch vệ sinh môi trường 2,9 tỷ đồng, với 57 hộ vay; sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 8,6 tỷ đồng với 197 hộ vay; xuất khẩu lao động 1,1 tỷ đồng, với 21 lao động; hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 1,8 tỷ đồng, với 75 hộ vay....

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Định Hóa giải ngân nguồn vốn cho vay tại xã Phú Đình.

Theo đánh giá, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện đã giúp cho 1.259 khách hàng có vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 31-3, tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng CSXH huyện đạt 481,1 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay là 480,7 tỷ đồng, tăng 18,3 tỷ đồng so với đầu năm, bằng 96% kế hoạch. Nợ quá hạn 267,9 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,056% tổng dư nợ, giảm 96 triệu đồng so với đầu năm... 
Thời gian tới, nhiều mục tiêu đã được Ngân hàng CSXH huyện Định Hóa đề ra, trong đó duy trì tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 0,03%/tổng dư nợ; tỷ lệ thu lãi đạt 98% trở lên.

Dương Chiêm (Đài TT-TH)