Truy cập nội dung luôn

​Năm 2019: Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định

20-01-2020 09:15

Năm 2019, hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn huyện ổn định và phát triển. Đảm bảo nhu cầu vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của người dân.


Khách hàng giao dịch tín dụng tại ngân hàng Agribank Định Hóa

Từ đầu năm tới nay, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 1.600 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng dư nợ đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018. Nợ xấu kiểm soát dưới 1%. Theo kế hoạch, dự ước cả năm 2019, tổng nguồn vốn huy động tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng dư nợ tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong năm, hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn huyện đã triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của người dân, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn huyện. Ngoài ra, từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã giúp người dân mạnh dạn mở rộng đầu tư, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân tự vươn lên xoá đói giảm nghèo.
Thời gian tới, hoạt động tín dung ngân hàng trên địa bàn huyện tiếp tục nỗ lực chung tay thực hiện tốt việc cung ứng kịp thời nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân với mong muốn tháo gỡ khó khăn, giúp người dân có điều kiện chuyển đổi, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thoát nghèo bền vững./.

Thực hiện: Dương Chiêm