Truy cập nội dung luôn

Đón bằng di tích cấp tỉnh Nhà xuất bản Quân đội

24-06-2019 15:54

Ngày 23/6 tại xã Định Biên, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân thuộc Tổng cục chính trị phối hợp với huyện Định Hóa, tổ chức lễ đón bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh - Di tích nơi ra đời Nhà xuất bản vệ quốc quân năm 1947 nay là Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Dự buổi lễ có đồng chí đại tá Đậu Xuân Luận - Giám đôc, tổng biên tập Nhà xuất bản. Đồng chí Phạm Việt Dũng - Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo huyện và xã Định Biên.

Ảnh: Toàn cảnh buổi lễ đón nhận bằng di tích Nhà xuất bản Quân đội

Trước tháng Tám năm 1945, xã Định Biên là một trong những căn cứ của Cứu quốc quân, nơi mở lớp Quân chính kháng Nhật tại Đình Làng Quặng, là nơi diễn ra lễ hợp nhất Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân với các Đội Cứu quốc quân và các lực lượng vũ trang khác của Đảng thành Việt Nam Giải phóng quân (15/5/1945). Địa điểm di tích Nơi ra đời Nhà xuất bản Vệ Quốc quân -1947 nay là Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, cổ vũ các lực lượng vũ trang nhân dân hăng hái kháng chiến, Hội nghị Chính trị viên lần thứ nhất của quân đội ta họp từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2 năm 1947, do đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bí thư Trung ương Quân ủy và đồng chí Văn Tiến Dũng, Cục trưởng Chính trị cục chủ trì, quyết định tổ chức một tờ báo mới lấy tên là tờ “Vệ Quốc quân”. Ngày 10 tháng 3 năm 1947,  Báo Vệ quốc quân ra số đầu, trên trang nhất, báo đăng “Thư Hồ Chủ tịch chúc mừng báo Vệ Quốc quân”: “Vệ quốc quân là quân đội của nhân dân để bảo vệ đồng bào, giữ gìn Tổ quốc. Báo Vệ quốc quân cốt ở nâng cao tinh thần và kỷ luật cho bộ đội.

Ảnh: Bia di tích Nhà xuất bản Quân đội

Trong năm 1947, tổ chức Báo Vệ Quốc quân và Nhà xuất bản Vệ Quốc quân mới hình thành trong Phòng Tuyên truyền của Chính trị Cục, phải di chuyển tới nhiều địa điểm đối phó với cuộc tấn công lên Việt Bắc của địch mùa Đông năm 1947, xuất bản được hàng chục số báo và sách phục vụ bộ đội. Về mảng chính trị - quân sự, nổi lên là cuốn “Mười vấn đề của cuộc trường kỳ kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cuốn “Cách mạng dân chủ mới ở Đông Dương” của đồng chí Trường Chinh; cuốn “Cuộc chiến tranh giải phóng của chúng ta - Chiến lược và chiến thuật” của đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ. Từ những căn nhà lán lợp cọ ở Bản Vẹ, xã Định Biên, trung bình mỗi năm Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản 30 tên sách, nhiều đầu sách in 10.000 bản. Nổi lên là các cuốn: “Học tập Hồ Chủ tịch - Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Nhân dân với Hồ Chủ tịch”; “Nhân dân thế giới yêu mến chúng ta”. “Chương trình huấn luyện đội viên mới” - 2 tập; “Công tác cổ động chiến trường trong các Chiến dịch Biên Giới.

Ảnh: Đ/c Phạm Việt Dũng - PCT UBND huyện trao bằng di tích cấp tỉnh cho Lãnh đạo huyện  xã Định Biên và Nhà xuất bản Quân đội

Địa điểm di tích Nơi ra đời Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (Nhà xuất bản Vệ Quốc quân 1947) Làng Vẹ, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ghi dấu thời gian khởi đầu xây dựng, cống hiến vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ác liệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp xây dựng tiền thân của ngành Xuất bản và tổ chức Xuất bản của Quân đội ta cống hiến hết mình cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng quân sự theo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng. Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà xuất bản và lãnh đạo huyện đã trao bằng công nhận di tích cấp tỉnh nơi ra đời của nhà xuất bản quân đội cho xã Định Biên.

Tin, ảnh: Cao Khánh