Truy cập nội dung luôn

​Tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo

06-09-2019 08:03

Thực hiện Kế hoạch về công tác tín ngưỡng tôn giáo năm 2019. Ngày 20/8 Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Định Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động cho 200 tín đồ phật giáo chùa Hang Thị trấn Chợ Chu về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

 
Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền

Tại hội nghị, các tín đồ theo đạo đã được Sở Nội vụ tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018); Tiếp đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã tuyên truyền về cách nhận biết và phòng tránh tác hại của một số tà đạo, đạo lạ xuất hiện trên địa bàn tỉnh và huyện…Qua đó giúp bà con hiểu, nắm rõ và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh tại địa phương.

Tin và ảnh: Minh Thư