Truy cập nội dung luôn

​Tuyên truyền phòng chống mại dâm

06-09-2019 08:06

Ngày 19/8 tại xã Đồng Thịnh, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Định Hóa tổ chức Hội nghị truyền thông các hoạt động can thiệp giảm hại HIV/AIDS, giảm bạo lực trong phòng, chống mại dâm.

 
Ảnh: Các đại biểu tham gia truyền thông tuyên truyền phòng chống mại dâm

Tại hội nghị, các đại biểu được chuyên viên của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, sở LĐTB&XH cung cấp các kiến thức về tình hình người nghiện ma túy và mại dâm toàn tỉnh Thái Nguyện, chính sách pháp luật về phòng chống mại dâm. Các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm xử lý, tác hại của mại dâm. Biện pháp phòng ngừa mại dâm đầu tiên được cần xác định là "Thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống phòng, chống mại dâm". 

 
Ảnh: Thông điệp phòng chống mại dâm

Mục đích chính của biện pháp này là nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng đối với công tác phòng, chống mại dâm, làm cho mọi người tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn mại dâm, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người bán dâm, tạo cơ hội cho họ thay đổi công việc. Thông qua hội nghị giúp cho mọi người thấy được tác hại của mại dâm, có được những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình; nắm được chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống phòng, chống mại dâm; ý thức được trách nhiệm của mình trong đấu tranh phòng, chống phòng, chống mại dâm.

Tin, ảnh: Cao Khánh