Truy cập nội dung luôn

24/24 xã, thị trấn hoàn thành biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ trong năm 2019

29-07-2019 17:09

Từ năm 2015 đến nay, Huyện ủy Định Hóa đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh việc sưu tầm và biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ nhằm lưu giữ và giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương qua các thời kỳ lịch sử.

Tặng cuốn Lịch sử Đảng bộ cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã Quy Kỳ

Đến thời điểm này, đã có 22/24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoàn thành việc biên soạn và phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ qua các thời kỳ. Theo đánh giá, nhìn chung, cuốn Lịch sử Đảng bộ của các xã, thị trấn đều có cấu trúc rõ ràng, bố cục chặt chẽ, nội dung phản ánh sinh động, toàn diện quá trình xây dựng và phát triển của các địa phương; những đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong quá trình vận động cách mạng giành chính quyền, trong các cuộc kháng chiến kiến quốc và trong công cuộc đổi mới đất nước. Hiện nay, còn 2 xã Phú Đình và xã Bình Yên đang hoàn thiện việc biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ, dự kiến, việc biên soạn sẽ hoàn thành trong năm 2019.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ biên soạn cuốn lịch sử đảng bộ của các xã, thị trấn, Huyện ủy Định Hóa cũng vừa tổ chức công bố, phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Định hóa, giai đoạn 1945 – 2016. Đây là tài liệu để tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng ATK Định Hóa cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn./.

Thực hiện: Dương Chiêm