Truy cập nội dung luôn

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa II năm 2020

14-08-2020 16:59

Ngày 13/8, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2020. Dự lễ bế giảng có đồng chí Trần Doãn Khánh - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, đồng chí Triệu Đình Giáp - Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy.

Ảnh: Trao chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng LLCT đảng viên mới khóa II năm 2020

Trong thời gian 10 ngày học tập, từ ngày 3/8 đến ngày 13/8/2020, các học viên được học tập các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã  hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã  hội ở Việt Nam; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở... Kết thúc khóa học, 100% học viên được Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên  mới khóa II năm 2020. Trong đó, có 3 học viên đạt giỏi xuất sắc chiếm 3,7 %, 41 học viên đạt giỏi chiếm 50 %, 35 học viên đạt loại khá chiếm 42,6 %, còn lại xếp loại trung bình.

Ảnh: Đồng chí Trần Doãn Khánh, Uỷ viên Ban thường vụ - Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy khen cho 3 học viên đạt thành tích xuất sắc

Qua lớp học đã giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, biết vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi đơn vị, địa phương; Phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay./.

Tin, ảnh: La Then