Truy cập nội dung luôn

Bế giảng lớp nghề chế biến chè xanh, chè đen khóa II năm 2019 xã Phú Đình

15-07-2019 14:38

Ngày 12/7 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Phú Đình tổ chức bế giảng lớp đào tạo thường xuyên khóa II năm 2019 nghề chế biến chè xanh, chè đen cho 35 hoc viên trên địa bàn xã.

Toàn cảnh buổi lễ

Trong thời gian 2 tháng, các học viên lớp đào tạo thường xuyên nghề chế biến chè xanh, chè đen được nghiên cứu 2 phần: phần1 Khởi sự doanh nghiệp và giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, HIV; phần 2 học nghề gồm tìm hiểu 7 mô-đun, với 290 giờ học trong đó 45 giờ lý thuyết gồm: Tìm hiểu công nghệ chế biến chè; đốt lò cấp nhiệt; chế biến chè xanh bán thành phẩm... và  230 giờ thực hành tại địa phương, 15 giờ kiểm tra kiến thức. Đặc biệt trong khóa học các học viên còn được đi học tập thực tế tại Hợp tác xã chè Tân Cương – Thành Phố Thái Nguyên. Trong quá trình học tập các học viên được miễn học phí; được cấp tài liệu, giấy, bút, phục vụ cho học tập. Ngoài ra, những học viên thuộc diện dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiền ăn 30 nghìn đồng/người/ngày. 

Trao chứng chỉ cho các học viên

Kết thúc khóa học 29/35 học viên được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện cấp chứng chỉ hoàn thành lớp đào tạo nghề chế biến chè xanh, chè đen, trong đó có 05 học viên được lớp đề nghị Trung tâm khen thưởng về thực hiện tốt nội quy, tích cực tham gia vào các hoạt động của khóa học.

Bằng những kiến thức đã học được giúp cho các học viên trên địa bàn xã Phú Đình tự tin áp dụng vào phát triển nghề chế biến chè xanh, chè đen tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời giúp xã Phú Đình nhanh chóng hoàn thành tiêu chí 14 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

Thực hiện: Triệu Voi  (Trung tâm văn hóa – Thể thao và truyền thông)