Truy cập nội dung luôn

Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Khóa 8

25-06-2018 08:18

Ngày 22/6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung khóa 8 (2016-2018). Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thu Huyền - Phó  hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Văn Sơn - Phó bí thư thường trực Huyện Ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện. Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện.


Khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung khóa 8 (2016-2018) có 88 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn, trường học, trạm y tế trên địa bàn huyện đã hoàn thành khóa học. Trong thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu 07 học phần gồm: Những vấn đề cơ bản về Chủ Nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Một số nội dung trong quan điểm đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; Quốc phòng - an ninh; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, công tác đoàn thể; Tình hình nhiệm vụ của địa phương. Cuối khóa học, các học viên còn được đi tham quan thực tế, viết bài tiểu luận. Kết thúc khóa học, có 5 học viên đạt loại giỏi; 79 học viên đạt loại khá, 4 học viên xếp loại trung bình.
Tại buổi lễ, đại diện Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã thông qua các Quyết định và trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên hoàn thành khóa học, niên khóa 2016-2018. Đồng thời, khen thưởng cho 5 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Qua khóa học này, các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức, trình độ chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tại cơ quan đơn vị./.

Dương Chiêm (Đài TT-TH)