Truy cập nội dung luôn

Bồi dưỡng LLCT cho cán bộ đoàn cơ sở 2018

30-06-2018 11:18

Từ ngày  25/6 – đến 29/6 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Huyện đoàn Định Hóa đã tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2018.

Trong thời gian 5 ngày, 84 học viên đã được nghiên cứu học tập những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành dộng cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Đoàn thanh niên cộng sản HCM trường học XHCN của thanh niên, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho đoàn viên thanh niên; Giáo dục chủ nghĩa yêu nước; Kỹ năng nói chuyện trước công chúng... Bên cạnh đó lớp học còn tổ chức đi thăm quan thực tế học hỏi kinh nghiệm. Kết thúc khóa học các học viên phải viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập 


Ảnh: lãnh đạo TT bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho học viên

Kết thúc khóa học, 100%  học viên đủ điều kiện được Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2018. Trong đó  trên 80 % đạt khá, giỏi./.


Thực hiện: Minh Thư