Truy cập nội dung luôn

Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19

25-05-2020 07:39

Nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên đia bàn huyện theo NQ số 42 của Thủ tướng Chính phủ, Ngày 20-21/5, MTTQ huyện tổ chức 2 đoàn giám sát tại một số xã về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Ảnh: Đoàn kiểm tra giám sát tại xã Lam Vỹ

Đoàn đã đi giám sát tại các xã: Linh Thông, Lam Vỹ, Phượng Tiến, thị trấn Chợ Chu, Bảo Linh, Phúc Chu, Sơn Phú và Bình Thành, Bộc Nhiêu, Phú Tiến. Tại đây, đoàn đã được nghe báo cáo về kết quả thực hiện hỗ trợ theo các nhóm đối tượng theo quy định. Qua kiểm tra cho thấy, các chế độ, chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công tác xét duyệt đảm bảo không trùng lặp, công tác thanh quyết toán kinh phí đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, vì vậy trong thời gian triển khai không có người dân thắc mắc, đơn thư, khiếu nại về triển khai tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng.

Giám sát tại xã Bộc Nhiêu

Theo số liệu thống kê của Phòng Lao động - Thương binh &XH huyện, đến hết ngày 18/5 toàn huyện đã thực hiện chi trả cho 24.148 đối tượng, bao gồm: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng số tiền chi trả  là 21 tỷ 333 triệu đồng.

          Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, quy trình chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung về điều kiện hỗ trợ người lao động trong các doanh nghiệp; đối tượng đi làm ăn xa; Đồng thời, các địa phương cũng đề nghị nghiên cứu và có hướng dẫn cụ thể để thực hiện hỗ trợ các đối tượng khó khăn còn lại, v.v..

Ảnh: Kiểm tra việc thực hiện chi trả tại hộ gia đình

Qua kiểm tra, đoàn giám sát ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác rà soát, chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng đảm bảo chính xác, đúng quy định. Đề nghị trong thời gian tới tiếp tục thực hiện rà soát những đối tượng được hưởng theo quy định của Chính phủ, để tiếp tục thực hiện chi trả đảm bảo công khai, đúng đối tượng.

Tin, ảnh: Cao Khánh - Dương Chiêm