Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5

11-05-2020 16:33

Ngày 8/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Định Hóa có đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, báo cáo viên của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5 năm 2020 tại huyện Định Hóa

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã đưa ra những mục tiêu cụ thể: Cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe những thông tin cốt lõi của Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA), thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra và giải pháp của Việt Nam.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị; tuyên truyền thông tin sâu rộng đến người dân về Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, trong đó chú trọng tuyên truyền những mô hình, điển hình, những cách làm hay, kinh nghiệm tốt đồng thời tổ chức cho cán, bộ, đảng viên đóng góp vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Tuyên truyền sâu sắc, thiết thực về kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó chú trọng về việc khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng đã được quán triệt Nghị quyết số 55- NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Tin, ảnh: Cao Khánh