Truy cập nội dung luôn

Hội Văn học Nghệ thuật huyện thực hiện Chỉ thị 41

20-05-2020 07:44

Thực hiện Chỉ thị số 41, ngày 04/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”. Hội Văn học nghệ thuật huyện đã thông qua Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Hội hàng năm và các lớp tập huấn nghiệp vụ văn học nghệ thuật để triển khai tới toàn thể hội viên.

Hát ru “Ứ Nọong nòn” của xã Trung Hội

Theo từng chủ đề, Hội Văn học nghệ thuật huyện đã chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để quảng bá và tuyên truyền. Đưa Văn học nghệ thuật về cơ sở, thực hiện xã hội hóa công tác Hội, chia cụm thi đua để tổ chức các đợt thi Quảng bá tác phẩm hàng năm ở 05 cụm thi đua; hoạt động này đã được chính quyền các địa phương tích cực ủng hộ. Hàng năm, Hội Văn học nghệ thuật huyện đều tích cực tham gia các hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật mang bản sắc của Nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa tới đông đảo du khách thập phương trong các Lễ hội do huyện tổ chức.

Từ sự đổi mới các phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nên các tác phẩm văn học nghệ thuật của các văn nghệ sỹ huyện Định Hóa đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được trong đời sống cộng đồng. Hoạt động của Hội luôn được Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đánh giá cao và hướng tới là điểm đến cho các Hội Văn học nghệ thuật cấp huyện cùng tham khảo kinh nghiệm hoạt động./.

Thực hiện: Dương Chiêm