Truy cập nội dung luôn

Khai giảng lới truyền giảng di sản văn hóa phi vật thể hát Lượn Lồng Tồng dân tộc Tày

12-12-2019 09:01

Ngày 12/12, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Định Hóa phối hợp UBND xã Định Biên tổ chức Khai giảng lớp truyền giảng di sản văn hóa phi vật thể hát Lượn Lồng Tồng, dân tộc Tày năm 2019. Đây là một trong những nội dung thuộc Đề án “Tiếp tục khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa, lịch sử truyền thống các dân tộc huyện Định Hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020”.

Toàn cảnh chương trình Khai giảng lớp truyền giảng hát Lượn Lồng Tồng

Tham gia lớp truyền giảng hát Lượn Lồng Tồng năm 2019, có 20 học viên là người dân tộc Tày trên địa bàn xã Định Biên. Trong thời gian 10 ngày, các học viên được truyền dạy các trích đoạn bài hát Lượn Lồng Tồng cổ và các bài lời mới về chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước…

Thông qua lớp truyền giảng, giúp cho các học viên hiểu sâu hơn về làn điệu hát Lượn Lồng Tồng của dân tộc Tày. Nhằm gìn giữ, lưu truyền nét đẹp của dân tộc Tày cho các thế hệ mai sau.  Đồng thời, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Được biết, trong năm 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã phối hợp với UBND các xã  tổ chức 6 lớp truyền giảng di sản văn hóa phi vật thể gồm 03 lớp Đàn tính, hát Then; 01 lớp nhảy Tắc xình; 01 lớp hát Sấng Cọ và 01 lớp Lượn Lồng Tồng cho các đối tượng là người dân tộc Tày, Dao, San Chí  trên địa bàn huyện./.

Thực hiện: Dương Chiêm