Truy cập nội dung luôn

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về Thông tin và Truyền thông

16-07-2019 18:07

Ngày 15/7 tại huyện Định Hóa, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Nội vụ, UBND huyện Định Hóa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham gia lớp học có 60 học viên là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ, kế toán các cơ quan, đơn vị và kế toán, cán bộ văn phòng các xã, thị trấn trên địa bàn. Trong 3 ngày (từ 15/7-17/7/2019) các học viên được nghiên cứu, truyền đạt 6 chuyên đề cơ bản về: Hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; An toàn an ninh mạng đối với cán bộ, công chức; Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên; Ứng dụng chữ ký số chuyên dung trong các hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; Quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành…

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được nâng cao kiến thức về quản lý văn bản, nắm được các chức năng chính của phần mềm chữ ký số, cách thức cài đặt, sử dụng phần mềm chữ kỹ số… Qua đó, giúp cho các học viên nắm rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin và truyền thông trong tình hình mới và lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hiện nay./.

Thực hiện: Dương Chiêm