Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra công tác bình đẳng giới

25-11-2019 14:13

         Ngày 22-11, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh do bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh đã kiểm tra công tác thực hiện bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019 trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Trong giai đoạn 2016-2019, huyện Định Hóa luôn quan tâm thực hiện quyền bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Kết quả: Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 là 20%; Tỷ lệ cán bộ nữ là trưởng, phó phòng ban ngành đoàn thể là gần 50%; Tỷ lệ các xã, thị trấn có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm tỷ lệ trên 60%. Trong lĩnh vực kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tín chấp từ Ngân hàng chính sách xã hội cho trên 5.400 lượt hội viên vay vốn, duy trì trên 180 tổ tiết kiệm và vay vốn. Giai đoạn 2020-2025 huyện sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của huyện đối với công tác bình đẳng giới. Đồng thời, đề nghị huyện rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu đã thực hiện từ năm 2016 đến nay. Đối với các chỉ tiêu đạt thấp hoặc đang giảm dần cần có giải pháp khắc phục kịp thời./.

Thực hiện: Dương Chiêm