Truy cập nội dung luôn

Kim Phượng Bế giảng lớp truyền giảng hát then, đàn tính

30-12-2020 15:27

Ngày 29/12, phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp cùng UBND xã Kim Phượng tổ chức bế giảng lớp truyền giảng văn hóa phi vật thế hát then, đàn tính dân tộc Tày.

Ảnh: lớp học thực hiện báo cáo kết quả học tập

Tham gia lớp học có 20 học viên, trong đó có 12 học viên là các em học sinh trẻ tuổi. Sau hơn 1 tháng, lớp học được nghệ nhân Lý Văn Tĩnh truyền giảng những kỹ năng về đánh đàn tính, hát then, học các làn điệu hát then như: bài lập xuân, giới thiệu một số bài then cổ, học các bài hát then ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và giới thiệu về quê hương Định Hóa … Ngoài ra, các học viên cũng được tìm hiểu về sự tích, nguồn gốc ra đời của cây đàn tính, nguồn gốc của hát then dân tộc Tày.

Thông qua lớp học, đã khơi dậy lòng đam mê, tìm tòi của giới trẻ, thúc đẩy người dân yêu quý, bảo tồn văn hóa phi vật thể của dân tộc mình. Các học viên sẽ là những nhân tố để phát triển loại hình nghệ thuật dân gian này ở địa phương./.

Thực hiện: Công Sơn