Truy cập nội dung luôn

Phiên họp thường kỳ tháng 01 – HĐNĐ năm 2018

22-01-2018 09:47

Chiều 22/1, Đồng chí Lương Văn Lành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 01/2018 của Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (ảnh).

Tại phiên hợp, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận, tham gia ý kiến về các nội dung: Dự thảo Báo cáo rút kinh nghiệm kỳ hợp thứ 5 – HĐND huyện, khó XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Dự thảo Nghị quyết về thông qua chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2018; Nội dung giám sát của 02 Ban HĐND huyện năm 2018.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt trong việc phối hợp của các Ban HĐND huyện, đồng thời đồng chí nhấn mạnh năm 2018, tập trung chỉ đạo rà soát, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra, nhất là việc xây dựng các Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2018. Theo đó, UBND huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các cơ quan liên quan, các vị đại biểu HĐND huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện./.

Dương Chiêm (Đài TT-TH)