Truy cập nội dung luôn

Tập huấn xây dựng trường mầm non “ Lấy trẻ làm trung tâm”

15-03-2019 08:16

Trong thời gian 3 ngày từ 13-15/3/2019 Phòng GDĐT huyện Định Hóa tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên chủ chốt các trường mầm non trên địa bàn huyện theo chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.


Ảnh: toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia tập huấn có trên 100 cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non của 24 xã thị trấn. Với các nội dung: bồi dưỡng về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình giáo dục mầm non; xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học, đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ, tuyên truyền phối hợp tạo sự thống nhất giữa gia đình, nhà trường và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Trong năm học 2018-2019, nội dung tập huấn đi sâu vào việc kiểm tra, hỗ trợ thực hiện chuyên đề của các nhóm lớp; hoàn thiện mô hình điểm, tổng kết và có kế hoạch nhân rộng mô hình về chuyên đề; xây dựng các tiêu chí và hướng dẫn các nhóm, lớp đánh giá, báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề… 
Qua buổi tập huấn, đã giúp cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non trên địa bàn huyện nâng cao được nhận thức về quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ theo theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Đảm bảo mục tiêu đến hết năm 2020 tất các trẻ đều có cơ hội học tập qua chơi bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ; Môi trường giáo dục trong mầm non sẽ mang tính mở, kích thích sự tập trung, chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng…

Thực hiện : Trịnh Sơn (Trung tâm VH – TT và Truyền thông)