Truy cập nội dung luôn

Tri trả chợ cấp cho trên 100 đối tượng chính sách

24-01-2018 08:54

Ban chỉ đạo 24 của huyện vừa  tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho 111 đối tượng theo quyết định số 62/2011 và Quyết định 49/2015 của Thủ tướng chính phủ.


Ảnh: Cán bộ ban chỉ huy Quân sự huyện chi trả trợ cấp đối tượng chính sách

Trong đợt này, huyện Định Hóa có 30 đối tượng thuộc quyết định số 62 và 81 đối tượng thuộc quyết định số 49 được chi trả chế độ trợ cấp 1 lần, đây là các đối tượng đã tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Cam Pu Chia, giúp bạn Lào, sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc và những người đã từng là dân công hỏa tuyến tham gia chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Tổng số tiền chi trả là trên gần 300 triệu đồng. Việc thực hiện chi trả trợ cấp được triển khai thực hiện bảo đảm chính xác, chặt chẽ, đúng đối tượng.
Chi trả trợ cấp 1 lần cho các đối tượng chính sách theo Quyết định số 62 và quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ là việc làm thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước ta đối với những đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.


 Thực hiện: Quế Chi (Đài TT-TH)