Truy cập nội dung luôn

Trường THCS Thanh Định hoàn thành xuất sắc công tác Công đoàn

11-08-2020 15:03

Trong 5 năm (2015-2020), Trường THCS Thanh Định đã có nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở các năm đều đạt chỉ tiêu đăng ký; có 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 04 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01đồng chí được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen.

Ảnh: Trường THCS Thanh Định nhận cờ thi đua chủ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngay từ đầu năm học, Hội đồng thi đua khe thưởng đã đề ra chương trình hành động và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng. Tạo sức lan tỏa, khơi dạy tinh thần vượt khó, ra sức thi đua, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, vận động đoàn viên tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua. Đặc biệt, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy cao độ sức lực, tài năng trí tuệ, sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên; đẩy mạnh thi đua khen thưởng để kịp thời động viên, khích lệ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng nhà trường vững mạnh.

Từ năm học 2015-2016 đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; năm học 2017-2018 nhà trường được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh Thái Nguyên”; năm 2018 nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Thực hiện: Dương Chiêm