Truy cập nội dung luôn

Truyền đạt kiến thức sử dụng thuốc thú y cho nông dân

12-07-2019 16:43

Ngày 11/7, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phối hợp với xã Bình Thành và xã Bộc Nhiêu tổ chức Bế giảng lớp đào tạo nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi khóa I năm 2019.

Ảnh: Học viên được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi khóa I năm 2019.

Trong thời gian 2 tháng, các học viên đã được tìm hiểu 8 bài, với 296 giờ học, trong đó có 46 giờ lý thuyết về: Giải phẫu sinh lý vật nuôi; bệnh ở vật nuôi; xác định thuốc sát trùng tiêu độc; vác xin phòng bệnh; thuốc kháng sinh thông thường; thuốc ký sinh trùng; thuốc tác động đến cơ thể vật nuôi. Lớp học đã dành 232 giờ để học viên tham gia thực hành, thực tế tại địa phương.

Kết thúc khóa học, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho các học viên hoàn thành khóa học theo yêu cầu, đồng thời khen thưởng cho các học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Bằng những kiến thức được trang bị giúp cho lao động nông thôn trên địa bàn 2 xã Bình Thành và xã Bộc Nhiêu áp dụng vào phát triển chăn nuôi phát triển kinh tế tại gia đình.

Tin, ảnh: Cao Khánh