Truy cập nội dung luôn

Tuyển mới thêm 11 công chức, viên chức làm việc tại cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

05-02-2020 14:51

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/HĐTD ngày 19/6/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức về việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019. Kết thúc kỳ thi, huyện Định Hóa đã tuyển dụng được 11/11 chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra.

ảnh: Trao quyết định tuyển dụng cho các thi sinh trúng tuyến

11 chỉ tiêu công chức, viên chức được tuyển mới vào làm việc tại các vị trí gồm: chuyên viên về văn phòng cấp ủy, công nghệ thông tin, chuyên viên Tổ chức xây dựng Đảng, chuyên viên về công tác Dân vận, chuyên viên về công tác Tuyên giáo, Kiểm tra viên, chuyên viên về công tác Mặt trận, chuyên viên về công tác Đoàn thanh niên, viên chức làm công tác giáo vụ thuộc văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Để đảm bảo các vị trí công chức, viên chức vừa tuyển dụng kịp thời về các cơ quan làm việc. Ngày 3/2 Ban tổ chức Huyện ủy đã tổ chức trao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức cho các thí sinh đã trúng tuyến trong kỳ thi vừa qua./.

Thực hiện: Công Sơn