Truy cập nội dung luôn

Xã Kim Sơn

Tên đơn vị: UBND xã Kim Sơn
Địa chỉ:  Xã Kim Sơn - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.878.061

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý:

- Xã Kim Sơn là xã ở phía Bắc huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 4 km, phía đông giáp xã Kim Phượng, phía tây giáp xã Phúc Chu, phía bắc giáp xã Quy Kỳ, với nam giáp với thị trấn Chợ Chu. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 958 ha, trong đó đất lâm nghiệp là 656 ha, chiếm tới 68 %.
- Là một xã có nhiều lợi thế để phát triển một nền kinh tế đa dạng với nền tảng là sản xuất nông lâm nghiệp - chế biến và dịch vụ. Với một vị trí thuận lợi nằm kề cận trung tâm huyện, và có đường quốc lộ 268 đi qua. Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp 79,4 %; Tiểu thủ công nghiệp. 3,3%;Thương mại dịch vụ: 7,3 % Thu nhập bình quân đầu người ước tính năm 2015 đạt 13 triệu đồng.

2. Dân số - Dân cư:

Xã KS gồm có 13 đơn vị xóm gồm có 6 dân tộc sinh sống được chia ra các nhóm dân tộc: Dân tộc Kinh gồm 151 hộ với 692 nhân khẩu; Dân tộc Tày gồm 313 hộ với 1.233 nhân khẩu; Dân tộc Nùng gồm 22 hộ với 93 nhân khẩu; Dân tộc Dao gồm 54 hộ với 271 nhân khẩu; Dân tộc Hoa gồm 13 hộ với 62 nhân khẩu; Dân tộc Cao lan San chí gồm 7 hộ với 38 nhân khẩu. Trên địa bàn xã hiện nay có tổng số 646 hộ, tổng dân số là 2.389 người với 1.120 lao động trong độ tuổi.

II. Hệ thống chính trị

1. Đảng ủy:

Đảng ủy xã Kim Sơn có 15 đồng chí trong BCH, đảng bộ có 18 chi bộ trực thuộc với 174  đảng viên.
- Về tổ chức bộ máy của Chính quyền: Cơ quan Chính quyền xã gồm Hội đồng nhân dân và UBND xã KS được tổ chức như sau:

2. Hội đồng nhân dân: 

- Hội đồng nhân dân xã (nhiệm kỳ 2016-2021) được nhân bầu từ đầu nhiệm kỳ gồm 23 đại biểu; Thường trực Hội đồng nhân dân gồm có 01 Chủ tịch ( kiêm Bí thư Đảng uỷ), 01 Phó Chủ tịch) và được chia thành 3 tổ hoạt động. Hội đồng nhân dân thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo pháp luật quy định.

3. Ủy ban nhân dân: 

- Uỷ ban nhân dân xã do Hội đồng nhân dân xã bầu ra gồm có 03 thành viên (Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Uỷ viên là Trưởng Công an xã). Tổng số cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã (theo Nghị định 92/2010/NĐ-CP) gồm có 08 công chức chuyên môn giúp việc (trừ Trưởng Công an xã là Uỷ viên UBND xã) như sau: 02 công chức Văn phòng -Thống kê; 01 Công chức Địa chính - xây dựng; 01 công chức Văn hoá - xã hội; 01 công chức Trưởng Quân sự; 02 công chức Tư pháp (01 tăng thêm); 01 công chức Tài chính -kế toán. 
- Uỷ ban nhân dân xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo pháp luật quy định.
+ Về trình độ lý luận: Trung cấp lý luận: 11 đồng chí; sơ cấp 5 đồng chí.
+ Trình độ chuyên môn: Đại học: 3 đồng chí; Trung cấp: 15 đồng chí, chưa qua đào tạo: 2 đồng chí.

III. Tổ chức bộ máy

1. Đảng ủy.

1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Nguyễn Văn Năm
Năm sinh: 1962
Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email:
2. Phó Bí thư TT
Họ và tên: Hoàng minh Tuấn
Năm sinh: 1962
Chức vụ: Phó Bí thư TT
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email:

2. Hội đồng nhân dân.

1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Nguyễn Văn Năm
Năm sinh: 1962
Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email:
2. Phó Chủ tịch
Họ và tên:  Hà Văn Quang
Năm sinh: 1962
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email:

3. Ủy ban nhân nhân

1. Chủ tịch
Họ và tên: Hoàng Văn Chi
Năm sinh: 1964
Chức vụ:  Chủ tịch
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp
Email:
2. Phó Chủ tịch
Họ và tên:  Trương Anh Tú
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email: