Truy cập nội dung luôn

Xã Phượng Tiến

Tên Đơn vị: UBND xã Phượng Tiến
Địa chỉ: Xóm Hợp Thành, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa
Điện thoại: 02803.878.089

I. Giới thiệu chung

- Xã Phượng Tiến là xã thuần nông, có diện tích tự nhiên 20,71ha, là đơn vị hành chính loại 2 gồm 15 xóm, gồm 7 dân tộc an hem cùng chung sống, có 1.048 hộ và 4.038 nhân khẩu. Đảng bộ có 268 đảng viên với 20 chi bộ trong đó có 15 chi bộ nông thôn.
- Về kinh tế xã hội: Thu nhập chính của nhân dân là trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, mức thu nhập bình quân đầu người trên năm còn thấp, tuy nhiên Phượng Tiến là xã điểm xây dựng nông thôn mới nên được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận của nhân dân. Đến nay xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện nâng lên,quốc phòng an ninh được củng cố. Hệ thống chính trị được xây dựng ngày một vững mạnh. Đây là những thuận lợ cơ bản cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
- Khó khăn: Mặc dù hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới song còn ở mức thấp chưa vững chắc. cần được tiếp tục phấn đấu để nâng cao chất lượng các tiêu chí giai đoạn tiếp theo.

 II. Hệ thống chính trị

1. Đảng ủy: Đảng bộ xã Phượng Tiến có 20 chi bộ với 268 đảng viên.

2. Hội đồng nhân dân: HĐND có 26 đại biểu 

3. Ủy ban nhân dân: Hiện tại đơn vị có 21 cán bộ, công chức (09 đại học; 9 cao đẳng, trung cấp; 18 đảng viên)

III.Tổ chức bộ máy
1. Đảng ủy.

1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Mông Đức Quân
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Email:
2. Phó Bí thư TT
Họ và tên: Hoàng Văn Anh
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Phó Bí thư TT
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Email: hoanganhkhoi11@gmail.com

2. Hội đồng nhân dân.

1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Mông Đức Quân
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Email:
2. Phó Chủ tịch
Họ và tên: Mai Văn Huy
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Email: maihuy74@gmail.com

3. Ủy ban nhân dân.

1. Chủ tịch
Họ và tên: Trần Tiến Lâm
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.878.089
Email: tranlamuy@gmail.com
2. Phó chủ tịch
Họ và tên: Ma Văn Quyết
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Phó chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.878.089
Email: quyetuphap@gmail.com