Truy cập nội dung luôn

Hội nghị tọa đàm “3 đề cao, 5 chống”

25-03-2022 17:54

Ngày 24/3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Hóa tổ chức Hội nghị tọa đàm thực hiện “3 đề cao, 5 chống”. Dự Hội nghị có đồng chí thượng tá Phan Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ chủy huy Quân sự tỉnh.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 1 giai đoạn 2019 – 2024 đã đề ra chủ trương “3 đề cao, 5 chống”. Trong đó 3 đề cao gồm: Trách nhiệm nêu gương; tính kỷ cương, kỷ luật; tình yêu thương đồng chí, đồng đội. Về 5 chống gồm: chống dân chủ hình thức; chống chủ quan phiến diện; chống bệnh thành tích giấu giếm khuyết điểm; chống quan liêu, mệnh lệnh hành chính hoá; chống nói không đi đôi với làm. Thực hiện chủ trương này, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Hóa đã từng bước hiện thực hoá có hiệu quả các nội dung trên. Trong thực hiện 3 đề cao hàng năm, tháng và hàng quý Đảng uỷ Quân sự huyện đều có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá quy định nêu gương với từng chức danh, cương vị, chức trách của cán bộ, đảng viên duy trì nền nếp việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, đăng ký cam kết thực hiện các quy định nêu gương; đề ra các biện pháp lãnh đạo công tác rèn luyện, chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị. Thực hiện 5 chống, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về nội dung, bản chất yêu cầu của nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy định về phát huy dân chủ tại đơn vị; luôn nêu gương người tốt, việc tốt, đồng thời lên án hành vi xấu; qua đó có 100% cán bộ, chiến sỹ đề cao tinh thần đoàn kết; tích cực phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, thực hiện đầy đủ, hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao, nói phải đi đôi với làm.

Tại buổi tọa đàm các đồng chí cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận về thực hiện “3 đề cao, 5 chống” trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị như: Việc thực hiện đúng quy chế dân chủ được Đảng ủy, chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện duy trì tổ chức sinh hoạt thường xuyên, đơn vị luôn coi trọng việc chống quan liêu, mệnh lệnh, hành chính hóa, nói đi đôi với làm; việc phát huy dân chủ của Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ trong kiểm tra đánh giá tập thể, cá nhân đã thể hiện được khách quan, toàn diện; lãnh đạo, chỉ huy luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, kịp thời động viên, khích kệ, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mẫu mực trong thực hiện trách nhiệm; Ban hành các quy chế, công tác chấp hành các kỷ luật kỷ cương của đơn vị... Bên cạnh đó, trong thực hiện “3 đề cao, 5 chống” tại nội dung tọa đàm cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

                                                                                  Tin, ảnh: Cao Khánh