Truy cập nội dung luôn

Hội nghị tuyển nhận, động viên lực lượng dự bị động viên 2022

06-01-2022 22:38

Ngày 5/1/2022, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức hội nghị hiệp đồng tuyển, nhận quân, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị, động viên năm 2022. Dự hội nghị có đại diện các đơn vị nhân quân Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Về phí huyện có đồng chí Đặng Thái Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, huyện Định Hóa đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định. Công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị đạt kết quả tốt. Năm 2022, huyện Định Hóa được giao 180 công dân nhập ngũ quân đội, 30 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, phân tích những khó khăn, làm rõ hạn chế tồn tại và thống nhất về số lượng, chỉ tiêu, thủ tục tuyển chọn, cách thức và thời gian tổ chức thực hiện.

Ảnh: Đ/c Đặng Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thái Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban  Chỉ huy quân sự huyện tập trung làm tốt công tác hiệp đồng, phối hợp với các đơn vị nhận quân tiến hành nghiên cứu hồ sơ, thâm nhập, chốt quân số, quản lý công dân sau khi nhận lệnh... Đặc biệt, cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và công dân trong thực hiện nhiệm vụ với Tổ quốc.

Về hiệp đồng động viên huấn luyện quân nhân dự bị năm 2022, chủ động hiệp đồng với các đơn vị về chỉ tiêu, đối tượng huấn huyện; kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên. Thống nhất rõ trách nhiệm của địa phương giao nguồn và đơn vị nhận nguồn về: Thời gian, địa điểm giao nhận; công tác chuẩn bị và gọi quân nhân dự bị và tiếp nhận, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; quản lý con người, hồ sơ; bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập, huấn luyện, chế độ, chính sách cho quân nhân dự bị; nhận xét kết quả huấn luyện và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hành động viên.

Tin, ảnh: Cao Khánh