Truy cập nội dung luôn

Khai giảng lớp bồi dưỡng Quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2021

16-11-2021 07:30

Ngày 15/11, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (BDCT) huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đặng Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, lãnh đạo Trung tâm BDCT huyện, BCH Quân sự huyện.

Ảnh: toàn cảnh lễ khai giảng

Từ ngày 15/11 đến ngày 18/11, 60 học viên là đại biểu HĐND cấp xã của 23 xã, thị trấn sẽ được Ban tổ chức lớp học, giảng viên truyền đạt các nội dung về Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Biên giới quốc gia và pháp lệnh Dự bị động viên;….

Qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, các đại biểu HĐND cấp xã sẽ trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trong tình hình mới./.

Thực hiện: Công Sơn