Truy cập nội dung luôn

Tập huấn nghiệp vụ Quản trị hợp tác xã

02-04-2022 05:12

Ngày 1/4, UBND huyện Định Hóa phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các Hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Ảnh: Thành viên các HTX trên địa bàn huyện tham gia lớp tập huấn

Tại đây, giảng viên là chuyên gia về Hợp tác xã triển khai một số nội dung, như: Những nội dung chính, điểm mới về HTX theo Luật HTX năm 2012, lợi ích của việc tham gia mô hình kinh tế tập thể; cách thức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên nhu cầu dịch vụ. Với phương pháp thảo luận, trao đổi giữa học viên với học viên, giữa học viên với giảng viên về: Phân biệt sự khác nhau giữa HTX kiểu cũ và HTX kiểu mới; cách thức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho HTX; cách thức tuyên truyền vận động hội viên tham gia vào tổ liên kết, hợp tác xã. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phát triển Hợp tác xã, tổ hợp tác cho thành viên Ban Quản lý các mô hình kinh tế tập thể. Lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên phát huy được vai trò, trách nhiệm, nâng cao năng lực trong công tác quản lý, định hướng và tổ chức sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã, Tổ hợp tác; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012; củng cố và phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, đóng góp tích cực vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Đây cũng là dịp để các học viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong quản lý HTX/Tổ hợp tác, góp phần đưa kinh tế tập thể của các HTX ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Cao Khánh