Truy cập nội dung luôn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA

* Tên cơ quan: HĐND huyện Định Hóa.

* Địa chỉ: TDP Trung Tâm, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

* Điện thoại Văn thư: 02803878453. Fax: 02803878813.

* Email: vanthu.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại di động

Email

1

Lương Văn Ngân

Trưởng ban

0915639757

nganlv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

2

Hoàng Thị Thanh

Phó Trưởng ban

0392134628

ththanhvinh90@gmail.com

3

Vũ Văn Bút

Thành viên

0976127423

 

4

Trần Tiến Lâm

Thành viên

0386169621

tranlamuy@gmail.com

5

Mông Đình Tinh

Thành viên

0912708957