Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo UBND huyện Định Hóa

I. Lãnh đạo UBND huyện Định Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA - ÔNG NGUYỄN MINH TÚ

Họ và tên: Nguyễn Minh Tú

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận

Số điện thoại di động: 

Số điện thoại cơ quan: 02083.878.458

Email: tunm.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 Phụ trách chung các lĩnh vực công tác của UBND huyện. Trực tiếp phụ trách các công tác: Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội; Quản lý địa giới hành chính; Cải cách hành chính; Tổ chức cán bộ; Tài chính -  ngân sách; Nội chính; Đầu tư xây dựng cơ bản; Hợp tác đầu tư; Thi đua khen thưởng; Thi hành án và trợ giúp pháp lý; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

 Là người phát ngôn và cung cấp thông tin với cơ quan báo chí về cơ chế, chính sách, các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đúng quy định pháp luật.

1.1. Phụ trách các ngành và một số lĩnh vực

- Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- Phòng Nội vụ.

- Thanh tra huyện.

- Phòng Tư pháp.

- Phòng Tài chính- Kế hoạch.

- Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng.

- Ban Chỉ huy quân sự huyện.

- Công an huyện.

- Chi cục Thuế.

- Kho bạc Nhà nước huyện Định Hóa.

- Chi cục Thi hành án.

- Chi cục Thống kê huyện.

- Chi nhánh Trợ giúp Pháp lý.

- Ngân hàng chính sách xã hội huyện Định Hóa.

1.2. Trưởng các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng tư vấn một số lĩnh vực

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp luật.

- Trưởng Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách huyện.

- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Trưởng Ban An toàn giao thông huyện.

- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính.

- Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thi hành án dân sự.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Trưởng Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

- Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện.

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện.

- Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện.

1.3. Giữ mối liên hệ công tác của UBND huyện với:

- UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;

- Thường trực HĐND Tỉnh;

- Thường trực Huyện uỷ.

- Thường trực HĐND huyện.

- Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện.

- Toà án nhân dân huyện.

- Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

 2. PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA - ÔNG LÝ VĂN THẮNG

Họ và tên: Lý Văn Thắng

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Số điện thoại di động: 

Số điện thoại cơ quan: 02083.878.365

Email: thanglv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 

Phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp và PTNT; xây dựng Nông thôn mới; Lâm nghiệp; Ngư nghiệp, Thủy lợi; Phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã;  Phòng chống cháy nổ; Phòng cháy chữa cháy rừng; Xây dựng; Quy hoạch; Giao thông vận tải; Quản lý đô thị; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại - Dịch vụ; Khoa học công nghệ; Tài nguyên  - Môi trường; Chính sách dân tộc.

2.1. Phụ trách các ngành và một số lĩnh vực:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

- Phòng Tài nguyên - Môi trường.

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Phòng Dân tộc.

- Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

- Ban Quản lý chợ.

- Điện lực Định Hóa.

- Chi nhánh Thương nghiệp huyện Định Hóa.

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện.

- Trạm Khai thác Thủy lợi huyện.

- Trạm khai thác và quản lý nước sinh hoạt.

- Ban quản lý rừng ATK Định Hóa.

- Chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện.

- Đội Quản lý thị trường.

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện.

- Hội làm vườn huyện.

- Các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

 2.2. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo một số ngành, lĩnh vực

- Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

- Trưởng Ban Chỉ đạo sản xuất Nông - Lâm nghiệp.

- Trưởng Ban Chỉ đạo trồng rừng sản xuất.

- Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế Hợp tác xã.

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 135 huyện.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống cháy nổ.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp.

- Trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện.

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch động vật.

- Chủ tịch Hội đồng cung cấp.

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ.

- Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện.

- Trưởng Ban chỉ đạo và chủ tịch hội đồng khác thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách là cơ quan thường trực.

2.3. Giữ mối liên hệ của UBND huyện với:

- Hội nông dân huyện.

- Hội Cựu chiến binh huyện.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện.

- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác, công việc khác do Chủ tịch UBND huyện phân công

3. PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA - ÔNG ĐẶNG THÁI BÌNH

Họ và tên: Đặng Thái Bình

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị

Số điện thoại di động: 

Số điện thoại cơ quan: 02083.878.460

Emailbinhdt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Phụ trách lĩnh vực Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Dân số - KHHGĐ; Văn hóa - Thông tin, Thể dục, thể thao; Du lịch; Truyền thanh - Truyền hình; Công tác đối ngoại; Chính sách xã hội; Dạy nghề; Lao động - Việc làm; Xoá đói - Giảm nghèo; Công tác Tôn giáo. 

3.1. Phụ trách ngành và một số lĩnh vực:

- Phòng Lao động - TB&XH.

- Phòng Giáo dục & Đào tạo.

- Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Phòng Y tế.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thông.

- Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện.

- Trung tâm viễn thông huyện.

- Bưu điện huyện.

- Bệnh viện Đa khoa huyện.

- Trung tâm Y tế huyện.

- Trường Trung học Phổ thông Định Hóa.

- Trường Trung học Phổ thông Bình Yên.

- Trường Phổ thông DTNT THCS Định Hóa.

- Bảo hiểm Xã hội huyện.

- Hội Hữu nghị Việt - Lào.

- Hội Văn học nghệ thuật.

- Hội khuyến học huyện.

- Hội cựu giáo chức huyện.

- Hội chữ thập đỏ.

- Hội cựu thanh niên xung phong.

- Hội nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin.

- Hội người mù.

- Hội Đông y.

- Hội người cao tuổi.

- Hội Luật gia huyện.

- Các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

3.2. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo một số ngành, lĩnh vực

- Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh.

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến huyện.

- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 87/1995/NĐ-CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình, trẻ em.

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục.

- Trưởng Ban điều hành chương trình kiên cố hóa trường, lớp và nhà công vụ cho giáo viên.

- Trưởng Ban Chỉ đạo đền ơn, đáp nghĩa.

- Trưởng Ban Chỉ đạo 24 huyện.

- Trưởng Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin.

- Trưởng Ban biên tập Website huyện.

- Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng khác thuộc lĩnh vực phụ trách là cơ quan thường trực.

3.3. Giữ mối liên hệ công tác của UBND huyện với:

- Mặt trận Tổ quốc huyện.

- Hội liên hiệp phụ nữ huyện.

- Huyện đoàn.

- Liên đoàn Lao động huyện.

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

- Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử  - Sinh thái ATK Định Hóa.

- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác, công việc khác do Chủ tịch UBND huyện phân công

II. Thành viên UBND huyện Định Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng HĐND & UBND.

2. Trưởng phòng Nội vụ

3. Ông Phạm Thành Lê, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

5. Bà Trần Thị Bính, Trưởng phòng Lao động - TB&XH.

6. Ông Lê Quang Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng.

7. Ông Ma Đình Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT

8. Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo.

9. Ông Lưu Hồng Khoa, Trưởng phòng Dân tộc

10. Ông Thái Kim Trung, Chánh Thanh tra huyện.

11. Ông Ma Công Trình, Trưởng phòng Tư pháp.

12. Ông Phạm Thế Anh, Trưởng Công an huyện.

13. Ông Phạm Minh Phương, Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện.

14. Ông Vũ Thanh Hải, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường

15.  Trưởng phòng Y tế

III. Các phòng quản lý nhà nước:

1.Văn phòng HĐND - UBND huyện

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

3. Phòng Tư pháp

4. Phòng Nội vụ

5. Phòng Lao động thương binh & Xã hội

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

7. Phòng Y tế

8. Phòng Quản lý đô thị

9. Phòng Tài nguyên - Môi trường

10. Phòng Văn hóa - Thông tin

11. Phòng Giáo dục & Đào tạo

12. Thanh tra huyện

13. Phòng  Dân tộc

IV. Các đơn vị sự nghiệp:

1. Ban Quản lý các dự án đầu tư & xây dựng

2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông

4. Ban Bồi thường giải phòng mặt bằng

5. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp

6. Trường PTDT Nội trú THCS huyện Định Hóa