Truy cập nội dung luôn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA

* Tên cơ quan: HĐND huyện Định Hóa.

* Địa chỉ: TDP Trung Tâm, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

* Điện thoại Văn thư: 02803878453. Fax: 02803878813.

* Email: vanthu.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ban Pháp chế HĐND

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại di động

Email

1

Chu Thị Thúy Hà

Trưởng ban

0982510504

chuhadinhhoa@gmail.com

2

Ma Đình Nghị

Phó Trưởng ban

0866564009

 

3

Phùng Đức Nguyện

Thành viên

0354214135

 

4

Lưu Đình Nhận

Thành viên

0986884100

 

5

Nông Thị Phương

Thành viên

0362698558