Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1508/QĐ-UBND V/v Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cải chính thành phần dân tộc Sán chí, Sán Chỉ 04/05/2022 Nguyễn Minh Tú
2 118/BC-UBND v/v Báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo giải quyết tố giác về tội pham 29/04/2022 Nguyễn Minh Tú
3 104-BC-UBND v/v triển khai thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ 25/04/2022 Nguyễn Minh Tú
4 72/KH-UBND V/v Kê hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 28/03/2022 Nguyễn Minh Tú
5 953/UBND-TP V/v cho ý kiến góp ý dự thảo quy chế khai thác, sử dụng cơ sở giữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/03/2022 Nguyễn Minh Tú
6 65/BC-UBND V/v báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý I, năm 2022 16/03/2022 Nguyễn Minh Tú
7 64/BC-UBND V/v Báo cáo thực hiện KL 378 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy 16/03/2022 Nguyễn Minh Tú
8 55/BC-UBND V/v BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN LUẬT PCTN NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2021 14/03/2022 Nguyễn Minh Tú
9 829-UBND-VP V/v rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân dân đang cư trú địa phương 09/03/2022 Nguyễn Minh Tú
10 733/UBND-TP v/v triển khai thực hiện Thông tư 01/2022/TT-BTP 03/03/2022 Nguyễn Minh Tú
11 45/BC-UBND v/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung thông báo số 231/TB-BPC ngày 13/10/2021 của ban pháp chế huyện Định Hóa 03/03/2022 Nguyễn Minh Tú
12 618/UBND-TP v/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện đề án số 10-ĐA/ĐA ngày 18/10/2021 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 23/02/2022 Nguyễn Minh Tú
13 47/KH-HĐTCPL v/v thực hiện nhiệm vụ xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện Đề án xây dựng NTM huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2025 23/02/2022 Nguyễn Minh Tú
14 15/TB-UBND v/v thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện 23/02/2022 Lý Văn Thắng
15 42-KH-UBND v/v kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biển, giáo dục pháp luật huyện Định Hóa năm 2022 15/02/2022 Nguyễn Minh Tú
16 40-KH-UBND v/v theo dõi tình hình thi hành luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn huyện Định Hóa 15/02/2022 Nguyễn Minh Tú
17 37/KH-UBND v/v kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2022 09/02/2022 Nguyễn Minh Tú
18 274-QĐ-UBND v/v công nhận cấp xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 9_Bản chuẩn 24/01/2022 Nguyễn Minh Tú
19 26/KH-UBND KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 21/01/2022 Nguyễn Minh Tú
20 14-KH-UBND V/v công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, năm 2022 13/01/2022 Nguyễn Minh Tú