Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 47-TB-HĐTD V/v THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 11/05/2022 Nguyễn Minh Tú
2 46/TB-UBND v/v thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 huyện Định Hóa 06/05/2022 Lý Văn Thắng
3 1409-QĐ-UBND Về việc giao định mức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy đối với giáo viên dạy chương trình môn tiếng anh tự chọn lớp 1, lớp 2 học kỳ II, năm học 2021-2022 đối với các trường Tiểu học công lập trên địa bàn huyện Định Hóa từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022 25/04/2022 Nguyễn Minh Tú
4 1555/UBND-VP V/v tham mưu xem xét đề nghị của BQL Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hoá, Thái Nguyên 22/04/2022 Lý Văn Thắng
5 42/TB-HĐTD THÔNG BÁO GIỚI HẠN ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 20/04/2022 Lý Văn Thắng
6 1373/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022 đối với các đơn vị trường học trường học thuộc UBND huyện 20/04/2022 Nguyễn Minh Tú
7 41/TB-UBND Về việc nghỉ hưu đối với bà Đặng Thị Thành 19/04/2022 Nguyễn Minh Tú
8 40-TB-UBND Về việc nghỉ hưu đối với bà Cao Thị Hằng 19/04/2022 Nguyễn Minh Tú
9 1359-QĐ-UBND Về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với bà Vũ Thị Nga 19/04/2022 Nguyễn Minh Tú
10 1358/QĐ-UBND Về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với bà Triệu Thị Kiểm 19/04/2022 Nguyễn Minh Tú
11 1357-QĐ-UBND Về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với bà Lê Thị Dung 19/04/2022 Nguyễn Minh Tú
12 1457/UBND-VP V/v tham mưu thực hiện Văn bản số 1174/STC-HCSN của Sở Tài chính 18/04/2022 Nguyễn Minh Tú
13 32/TB-UBND Tuyển dụng viên chức huyện Định Hóa năm 2022 04/04/2022 Nguyễn Minh Tú
14 74/KH-UBND Tiếp nhận công chức cấp xã thành công chức cấp huyện 28/03/2022 Nguyễn Minh Tú
15 26/TB-UBND Tiếp nhận công chức cấp xã thành công chức cấp huyện 28/03/2022 Nguyễn Minh Tú
16 854/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với bà Tô Thị Ninh 24/03/2022 Nguyễn Minh Tú
17 66-KH-UBND V/v Kế hoạch Tiếp nhận công chức cấp xã thành công chức cấp huyện 21/03/2022 Nguyễn Minh Tú
18 20/TB-UBND V/v Thông báo chữ ký phó Trường phòng Lao đông - TB&XH huyện Định Hóa 04/03/2022 nguyễn Mạnh Hùng
19 716/UBND-NV v/v giải quyết chế độ theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND 02/03/2022 Nguyễn Minh Tú
20 658-QĐ-UBND V/v Nghỉ công tác theo nguyện vọng để giải quyết chế độ hưu trí theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thái Nguyên đối với ông Hoàng Văn Thảo 28/02/2022 Nguyễn Minh Tú