Truy cập nội dung luôn

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HUYỆN ĐỊNH HÓA

Video Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng DVC tỉnh Thái Nguyên nộp hồ sơ giải quyết TTHC đến UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Định Hóa

10/01/2022