Truy cập nội dung luôn

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HUYỆN ĐỊNH HÓA

Video hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên mức độ 3,4 trên công DVC tỉnh Thái Nguyên, nộp hồ sơ giải quyết TTHC đến UBND huyện Định Hóa

12/01/2022