Truy cập nội dung luôn

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HUYỆN ĐỊNH HÓA

Video hướng dẫn tạo tài khoản sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

29/06/2021

Video hướng dẫn tạo tài khoản sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.