Truy cập nội dung luôn

UBND huyện Định Hóa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tổ công nghệ số cộng đồng 3 xã: Kim Phượng, Tân Dương, Phúc Chu

30/06/2022

UBND huyện Định Hóa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tổ công nghệ số cộng đồng 3 xã: Kim Phượng, Tân Dương, Phúc Chu