Truy cập nội dung luôn

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai năm 2019

07-01-2020

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2019

05-01-2020

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2019

Quyết định công khai dự toán năm 2020

04-01-2020

Quyết định công khai dự toán năm 2020

Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2020

04-01-2020

Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2020

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2019

04-10-2019

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2019

Báo cáo tình hình công khai quyết toán năm 2018

18-09-2019

Báo cáo tình hình công khai quyết toán năm 2018

Công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018

23-07-2019

Công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 21 - 40 of 53 kết quả.