Truy cập nội dung luôn

Công khai quyết toán NSNN năm 2018

22-07-2019

Công khai quyết toán NSNN năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2019

04-07-2019

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2019

03-04-2019

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2019

Báo cáo tình hình công khai dự toán năm 2019

28-03-2019

Báo cáo tình hình công khai dự toán năm 2019

Công khai dự toán NSNN năm 2019

08-01-2019

Công khai dự toán NSNN năm 2019

Đề nghị phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

15-12-2018

Đề nghị phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Báo cáo đánh giá tình thình thực dự toán NSNN năm 2018 và xây dựng dự toán thực hiện NSNN năm 2019

15-12-2018

Báo cáo đánh giá tình thình thực dự toán NSNN năm 2018 và xây dựng dự toán thực hiện NSNN năm 2019

Báo cáo tình hình công khai quyết toán năm 2017

21-09-2018

Báo cáo tình hình công khai quyết toán năm 2017

Công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2017 huyện Định Hóa

31-08-2018

Công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2017 huyện Định Hóa

Báo cáo tình hình công khai dự toán năm 2018

14-03-2018

Báo cáo tình hình công khai dự toán năm 2018

Công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018 huyện Định Hóa

02-03-2018

Công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018 huyện Định Hóa

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 41 - 53 of 53 kết quả.