Truy cập nội dung luôn

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Định Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Đơn vị bầu cử số 06

30-04-2021 08:28

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06

Gồm: xã Sơn Phú, xã Trung Hội, xã Trung Lương thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên