Truy cập nội dung luôn

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Định Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Đơn vị bầu cử số 01

30-04-2021 10:30

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01 

Gồm: xã Kim Phượng và thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên