Truy cập nội dung luôn

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Định Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Đơn vị bầu cử số 02

30-04-2021 10:00

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02 

Gồm: xã Bảo Linh, xã Phúc Chu, xã Thanh Định thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên