Truy cập nội dung luôn

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Định Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Đơn vị bầu cử số 03

30-04-2021 09:30

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03 

Gồm: xã Bình Thành, xã Phú Tiến, xã Bộc Nhiêu thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên